Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


Stadsstempel  ca. 1335

Langs de rand van het stempel staat in spiegelschrift: Sigillum civitatis Amersfoerdie (zegel van de stad Amersfoort). Een zegel werd aan een belangrijke brief of oorkonde gehecht, om de echtheid van het document te bezegelen.

Joris (Georgius) was in de middeleeuwen een populaire heilige. Ridders beschouwden hem als hun beschermheilige, kerken werden naar hem genoemd. Zo ook de parochiekerk van Amersfoort. Joris heeft als heraldisch wapen een rood kruis op een wit veld. Dat wapen wordt gedragen door iedere stad en elk land dat Sint Joris als beschermheilige heeft aangenomen, zoals Engeland, Georgië, Barcelona en Amersfoort.