Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


De westdeur van de St. Joriskerk


De ingang van de kerk aan de Windsteeg was de westelijke ingang van de kruiskerk. Deze ingang is in 1829 dichtgemetseld en enkele eeuwen aan het oog onttrokken doordat er eerst een diaconiehuisje tegenaan was gezet en na afbraak een transformatorhuisje. Na afbraak daarvan kwam de dichtgemetselde ingang weer te voorschijn. Er wordt verteld, dat men huisjes in de Windsteeg heeft gebouwd tegen de kerk aan om te verhinderen dat er na de reformatie nog r.k. processies rond de kerk zouden worden gehouden.