Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


De gouw Flethite


Een duidelijke ontwikkeling laat zich in het jaar 777 nog niet voorspellen. Zelfs de naam Eemland komt in dat jaar niet voor; wel wordt er gerept van een gouw, een “pagus”, welke de eigenaardige naam “Flethite” draagt. Tot deze gouw rekent men in 777 het gebied aan de Eem, “super alveum Hemi” terwijl de omschreven gebieden daarvan blijkbaar deel uitmaken.


De betekenis van de naam “Flethite” laat zich moeilijk met zekerheid vaststellen, al neemt men doorgaans aan dat hierin het “Flet“, in de betekenis van vliet of rivier, schuilt. De grenzen van de gouw laten zich al even moeilijk bepalen. Uit een andere schenkingsoorkonde, daterende uit het jaar 855 en betrekking hebbende op het door Liudger gestichte Benedictijnenklooster te Werden aan de Roer, blijkt dat behalve Leusden ook “Hlara” (Laar bij Renen), “Hteni” (Renen), “Rimbrahti” (Remmerdem bij Rhenen), “Tiuli” (Tul bij Doorn) en “Flnodi” (Neude tussen Renen en Wageningen) tot “Flethite” of “Flethetti”, zoals de gouw in 855 heet, gerekend werden. In grote trekken derhalve de Utrechtse heuvelrug, met de ten oosten daarvan gelegen, grotendeels ontgonnen laagvlakte, van Rijn tot Flevomeer.


Bron: Zeven eeuwen Amersfoort