Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


Bisschop David van Bourgondië


David van Bourgondië was veertig jaar bisschop van Utrecht gedurende de tweede helft van de vijftiende eeuw. Hij was een telg uit het roemruchte geslacht van Bourgondische hertogen, zij het dat hij een van de vele bastaard kinderen van Philips de Goede was. Amersfoort viel in die tijd onder het wereldlijke en geestelijke gezag van het Utrechtse bisdom. Met de steun van zijn machtige familie werd David tot bisschop benoemd. Onomstreden was deze benoeming allerminst. Partijtwisten leidden tot oorlogen en tot Davids korte gevangenschap in Amersfoort waar hij in het klooster van de Observanten verbleef. De naam Achter Davids Hof herinnert er nog aan. David, die Erasmus tot priester wijdde, sympathiseerde enigszins met kerkelijke hervormingsbewegingen, zoals die van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven en de Observanten. Deze bewegingen verzwakten de macht van stedelijke elites waardoor de naar centralisatie strevende Bourgondiërs meer kansen zagen hun zin door te drijven. David hield van schone kunsten en Bourgondische pracht en praal, hetgeen hem ook wel weer kritiek opleverde van de genoemde hervormingsbewegingen. Hij liet zijn kasteel in Wijk bij Duurstede, waar hij ook in de kerk begraven is, fraai verbouwen. Hij gaf een nieuwe impuls aan de al eeuwen aan de gang zijnde bouw van de Domkerk in Utrecht en ondersteunde de bouw van de Onze-Lieve-Vrouwetoren in Amersfoort (98.33 meter hoog). Echter deze toren van meter mocht van de bisschop beslist niet hoger worden dan die van de Domkerk (122.32 meter hoog).  Een naamgenoot, een van de torens van de Antwerpse Onze–Lieve-Vrouwekathedraal, is 123 meter hoog.


(bron:  Jan Niessen)