Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


Cerberus


Waarschijnlijk is de eerste brug op deze plaats omstreeks 1570 gebouwd. Aanvankelijk was dit een dubbele brug, want recht  daar tegenover lag het omstreeks 1640 gedempte Hellegrachtje. Sindsdien is de brug verscheidene malen vervangen. Tijdens de laatste restauratie van deze brug, die in de volksmond ook wel Bollebrug wordt genoemd, is in 1994 een gevelsteen met de officiële naam Hellebrug in het muurwerk boven de singel geplaatst. Rond 1885 werd de straatnaam ‘Hellestraat’ veranderd in ‘Hellingstraat’ omdat dit de weg was naar de Algemene begraafplaats en men vond dat de begrafenisstoet niet door de Hellestraat zou moeten gaan.De hellehond heette Cerberus.

Dit driekoppige monster bewaakte de toegang tot het dodenrijk van Hades, de Griekse God van de onderwereld.

De hellehond werd gehakt door beeldhouwer Ton Mooy. Vroeger liep hier vlakbij ‘theijlig graffgen’, wat ‘heilig grachtje’ betekent. Dat is later verbasterd tot ‘Hellegracht’. Op de plek van dat grachtje loopt nu de Hellestraat.

Affiche tegen de plannen van wethouder W. Huslage en stedenbouwkundige Rooimans.

De geplande verkeersverbindingen door de binnenstad werden voorgesteld als een worm in de gave centrumappel.