Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


In het voorjaar van 2014 is een bronzen Pelgrimsdeur geplaatst, een werk van de kunstenaar Eric Claus. De Pelgrimsdeur van Amersfoort telt drieëntwintig panelen, weegt 1.600 kg en is met vijfentwintig vierkante meter de grootste  bronzen deur van Nederland.


Eric Claus heeft ervoor gekozen de Blauwe Mantelmadonna af te beelden met in de plooien van haar mantel veertien panelen die de zeven vreugden en de zeven smarten van Maria voorstellen. Hierin vond Claus de parallel met Goed en  Kwaad. Maria als patrones van de toren biedt onder haar mantel beschutting aan de pelgrim van alle tijden, die  - als vluchteling ontheemd - op zoek is naar een toevluchtsoord en veilig gesteld wordt bij oorlogsgeweld en pest. Tegelijkertijd is het kunstwerk ook een ode aan de pelgrims die in de vijftiende eeuw met hun bijdragen de bouw van de Onze Lieve Vrouwetoren mogelijk maakten. De afbeelding van de Mantelmadonna beslaat de gehele entree met de beide deuren en de timpaan erboven.

Eric Claus begon met het thema goed en kwaad, en kwam toen al gauw bij de vreugden en smarten van Maria, een middeleeuws gegeven. Dit verbond hij met de Mantelmadonna, een Maria, die de mensen onder haar mantel beschermt, een Moeder van mededogen.


Het blauw verbeeldt de hemel, de hemelse Madonna.