Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


De statiejapon van Wilhelmina van Pruisen

Het Interieur van de synagoge aan de Drieringensteeg.

Tegen de achterwand van de Heilige Arke met de voorhang, die gemaakt is van een staatsiejapon van Wilhelmina van Pruisen. (1788)