Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


De Oude Eem

Links op de kaart van Jacob van Deventer uit 1560 is in blauw de vermoedelijke loop van de (oude) Eem aangegeven rond het jaar 1300.In de rode cirkel het Sint Aegtenconvent.Rechts op de kaart van  Braun uit 1588  is de (nieuwe) Eem reeds aangeven, inclusief de oude  Eem als een laatste aftakking.  Bron: Sint Aegtenkapel