Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


Het Stadswapen

Op 11-9-1816 te 's-Gravenhage vastgesteld door de Hooge Raad van Adel: Zijnde van Zilver, beladen met een Kruis van Keel. Het Wapen gedekt met eene Kroon met vijf fleurons alles van Goud, en van weerskanten vastgehouden door een klimmende Leeuw in zijn natuurlijke kleur.

[Keel is de heraldische naam voor rood].

Het wapen komt overeen met het schild op het oudst bewaarde zegel van de stad Amersfoort (16 december 1333). Op dit zegel staan torens op de achtergrond, op de voorgrond St. Joris te paard met het schild, waarop het St. Joriskruis.