Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


Pallas Athene  Gymnasium Westsingel


In een nis in de gevel van het voormalige Stedelijk Gymnasium staat het beeld van Pallas Athene, de Griekse godin van de wijsheid. Zij was de personificatie van de schranderheid van Zeus. Niet zo verwonderlijk dus dat dit beeld juist hier staat. Dit pand was immers een school en het was de bedoeling dat de leerlingen de nodige wijsheid verwierven. Het Stedelijk Gymnasium was niet altijd aan de Westsingel gehuisvest. De voorloper van het gymnasium: de Latijnse School, was in eerste instantie gevestigd op de Appelmarkt. Later in het vroegere St. Barbaraklooster aan de Herenstraat. Pas in 1879 was men in de gelegenheid aan de Westsingel grond te kopen om daar voor het eerst een nieuwe school te bouwen. Het gebouw werd ontworpen door W.H. Kam die op dat moment gemeentearchitect van Amersfoort was. Boven de hoofdingang liet hij in de as van de gevel een nis aanbrengen waarin het beeld van Pallas Athene een prominente plaats kreeg. Onder het beeld is het jaartal MDCCCLXXX (1880) te lezen.


Pallas Athene was de lievelingsdochter van Zeus, de Griekse oppergod. Ze wordt meestal afgebeeld in volle wapenuitrusting met helm, schild en speer. Pallas Athene is, behalve de godin van de wijsheid, ook de beschermvrouwe van kunsten en wetenschappen. Volgens de overlevering is ze ook de uitvindster van de ploeg en de hark. Omdat in het beeld de speerpunt ontbreekt, lijkt die ook wel een beetje op de steel van een hark.