Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


infoVoor de St. Joriskerk staat aan de zijde van de Groenmarkt het standbeeld van St. Joris van kunstenaar Piet Esser. Het stond vanaf 1960 op de Hof voor de Joriskerk en is in 1992 verplaatst naar de Groenmarkt. St. Joris is de patroonheilige van de

stad en de kerk is daarnaar vernoemd. Naar men zegt zou Diederik de Heer van ‘Amersfoort’, die na de eerste kruistocht (1096-1099) namens de bisschop het leen bestuurde, het wapen van de tempeliers, hebben meegenomen.Tijdens de tweede kruistocht (1147-1149) stelde Richard Leeuwenhart zichzelf en zijn leger onder de bescherming van Sint Joris. Het kruis van Sint Joris is in de eerste helft van de 12e eeuw met de heilige verbonden. Het kruis is ontleend aan de mantel van de kruisvaarders. De tempelieren hebben Sint Joris en de legende en het kruis altijd gebruikt als code voor hun aanwezigheid.


Sint Joris stond vanaf 1960 op de Hof voor de Joriskerk en is in 1992 verplaatst naar de Groenmarkt. St. Joris is de patroonheilige van de stad en de kerk is daarnaar vernoemd. Naar men zegt zouden de Heeren van Amersfoort, die namens de bisschop tot 1259 de nederzetting bestuurden, het wapen van de Kruistochten hebben meegenomen. Het is maar de vraag of ze daar zijn geweest, maar het was wel gebruikelijk dat ‘ridders’ (en zo noemden de heren zich) een ridder kozen als beschermheilige. Handelaren kozen vaak St. Nikolaas, de tweede beschermheilige van de kerk.


Het schild van St. Joris vormde de inspiratie voor het wapen van Amersfoort. Dit werd in 1816 door de Hoge Raad van Adel in gebruik bevestigd. Dit houdt in dat de gemeente Amersfoort dit al voor 1816 als gemeentewapen hanteerde. De Hoge Raad stelde de volgende blazoenering vast: ‘Zijnde van Zilver, beladen met een Kruis van Keel (=Rood). Het Wapen gedekt met eene Kroon met vijf fleurons alles van Goud, en van weerskanten vastgehouden door een klimmende Leeuw in zijn natuurlijke kleur.’ Het wapen komt overeen met het schild op het oudst bewaarde zegel van de stad Amersfoort (16 december 1333).


Het aardig om te weten dat de steden Londen, Genua en Milaan hetzelfde wapen hebben als Amersfoort en ook allen verbonden zijn met St. Joris.