Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


In 1997 stelde Gildegids Jaap Vos de ‘witte map’ samen. Deze map was een soort encyclopedie van trefwoorden met toelichting en bronvermelding van hetgeen tijdens een wandeling in de historische binnenstad van Amersfoort aan de orde zou kunnen komen.


De opleidingscommissie (Wim Sweers, Jacques Koekkoek en Marleen Hengeveld) stelt in 2010 voor een nieuwe map, ‘Wegwijs in de binnenstad’, samen te stellen met een andere indeling en inhoud.


In 2014 wordt ‘Wegwijs in de binnenstad’ door Wim Sweers en Jan van der Linden gedigitaliseerd en iets anders van opzet, maar wel met dezelfde bedoeling:

  1. als leermiddel voor gidsen in opleiding
  2. als document voor nascholing
  3. als naslagwerk voor het opfrissen van kennis
  4. als middel om nieuwe, bijzondere kennis met elkaar te delen


In 2019 wordt de digitale versie van ‘Wegwijs in de binnenstad’ uit 2014 door Wim Sweers en Jan van der Linden zowel qua vormgeving en opzet geheel aangepast aan de wensen van de veranderende tijd

in een data-beheersysteem met de naam ‘wegwijs033.nl’.

Focus op gebruik van de mobiele telefoon

In 2020 ontstond toch de behoefte aan een heruitgave op papier van Wegwijs. De Opleidingscommissie stelde het bestuur dan ook voor opnieuw zo’n uitgave uit te brengen. Het bestuur heeft dit voorstel overgenomen. Bovendien was het een goed moment om een en ander te actualiseren en met de digitale informatie af te stemmen.


Secretaris Hans van Harten heeft de papieren Map integraal herzien. Actuele informatie uit de digitale Wegwijs is meegenomen, evenals nieuwe inzichten en gegevens uit andere bronnen en onderzoek.

Net als in de Map van 2011 staat de basisinformatie centraal, maar is ook verdiepende informatie opgenomen. Voor verdere informatie blijft het digitale Wegwijs033 een onmisbare bron.


Hans van Harten is bijgestaan door de ‘meelezers’ Wim Sweers (coördinator Opleidingscommissie) en onze stadsgids collega Jan Niessen. Jan Luteijn heeft veel fraaie foto’s aangeleverd voor deze uitgave. Wij hopen dat de geactualiseerde Wegwijs zijn weg bij de gidsen gaat vinden. Met dank aan de secretaris, de ‘meelezers’ en de fotograaf.


In 2021 is de digitale versie ‘wegwijs033’ door Jan van der Linden gesynchroniseerd met de analoge versie ‘de Witte Map’.


Op 16 juli 2022 is ‘wegwijs033’ door Jan van der Linden voor de laatste keer bijgewerkt.

In de toekomst kan het voorkomen dat sommige links niet meer werken, doordat de betreffende sites zijn opgeheven.


De offline back-up en alle relevante informatie en content is opgeslagen op een gele usb-stick met de naam “Wegwijs in de binnenstad”.

De betreffende stick is overgedragen aan de Stichting Gilde Amersfoort.


De site ‘wegwijs033.nl’ evenals de stick “Wegwijs in de binnenstad” bevatten een enorme hoeveelheid (ca. 17GB) unieke informatie over Amersfoort, die zijn weerga niet kent.

Ik heb met veel liefde en plezier de informatie verzameld, bijeengebracht en middels de site voor iedereen, die daarin geïnteresseerd is, toegankelijk gemaakt.

Jan van der Linden