Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3


info


Monumenten in Amersfoort

Aarden wal achter de stadsmuur

Accijnshuisje Bloemendalsestraat

Aegtenkapel

Armen de Poth

Beeldenstorm

Begraafplaats, Joodse

Bollenburg

Boterhal, bij de St, Joriskerk

Burgerweeshuis, Zuidsingel

Davidsbolwerk

Dieventoren, Plompetoren

Elisabethgasthuis, Muurhuizen

Elleboogkerk, Maria ten Hemelopneming

Flehite , drie muurhuizen

Franciscus Xaveriuskerk

Gaaper, Hof

Gymnasium, Westsingel

Havik nr. 25

Hellepoort, Bollebrug

Huis met paarse ruitjes

Joden in Amersfoort

Joriskerk 1, kruiskerk 2, hallenkerk 3

Kamperbinnenpoort, restauratie

Kapelhuis, Krankeledenstraat

Keitrekking

Koppelpoort

Lutherse kerk

Mandaathuisje, Groenmarkt

Mannenzaal

Mariënhof

Mirakel van Amersfoort

Mondriaanhuis

Muziecqzaal, ‘t Sluisje

Observant

O.L.Vrouwetoren

Oud katholieke kerk

Pieters-&-Blokland gasthuis

Plantsoen-Noord, Zocherplantsoen

Plaquette, brons, situatie stadsbeeld

Reformatie in Amersfoort

R.C.E. Gebouw, Juan Navarro Baldeweg

Secretarishuisje, Muurhuizen

Seminarie, Oud katholiek

Sluisje

St. Aegtenkapel

St. Elisabeth gasthuis, Muurhuizen

St. Franciscus Xaveriuskerk

St. Pieters en Blokland gasthuis

Stadsbron

Stad van Cahen

Stadhuis, Westsingel

Stadspomp, Westsingel

Stadsrechten Amersfoort

Spui

Stoneystuw bij de Koppelpoort

Synagoge, restauratie

Tabaksplant, hotel

Vagevier, Muurhuizen

Vishal, Kortegracht

V.O.C. Oprichting, Oldenbarnevelt

‘t Zand, demping 1ste  stadsgracht                                                                                      

sinds-1570

ca-1840

1400

15e eeuw/1547

1580

1700

van vóór-1549

1608

1610

1594

14e-eeuw

1559

1783

1500

1816

13e eeuw

1882-1922

1664

1989

1775

Sinds 1655

1270 /1350 / 1534

1300 / 1931

1500

1661

1425

1686 / 1837

1530

1536

1487

1444

1869

1776

1472

15e eeuw

1927

1390 / 1907

1829-1843

1588

1579

2009

16e / 17e eeuw

1669

1571 / 1664

1400

1559

1816

1390 / 1500 / 1907

15e eeuw

1986-198

1780

1898

1259

Vóór 1333

1911

1726 / 1949

Begin 17e eeuw

Vóór 1525

1656

1602

Na 1562